“RISAT” Albanian Algebraic Geometry Group
Home About Us People Activities Projects Visitors Library Albanian J. Math. Donate

A2G2 home A2G2 Seminar

Konferencat

A2G2 Spring Workshop 2021 Tirana 20 Tirana 18

Literaturë

Kurbat Algjebrike Algjebra Algjebra Lineare Kalkulus dhe Gjeometri Analitike
A2G2

Albanian Algebraic Geometry Group

Albanian Algebraic Geometry Group (AAGG ose A^2G^2) është një grup pune me matematikanë shqiptarë në fushën e gjeometrisë algjebrike, dhe aplikimeve të saj në fusha të tjera si teoria e numrave, sipërfaqet e Rimanit, kriptografia eliptike dhe hipereliptike, fizikës matematike, etj.

Aktivitetet tona shtrihen kryesisht në Shqiperi dhe përqendrohen tek organizimi i konferencave Albanian School in Algebraic Geometry dhe projekte te ndryshme me anetaret e grupit.

Takimet vjetore:

 • Tirana 2020
 • Tirana 2019
 • Tirana Winter School in Algebraic Geometry, 2018
 • Forme aplikimi

  Ne se jeni i interesuar ti bashkoheni grupit tone, ju lutemi te mbushni formularin e meposhten. Vini re se mbushja e formularit nuk garanton se do te beheni pjese e grupit.

  Members


  Professors

 • Tanush Shaska

  PhD students

 • Jezerca Hodaj
 • Elira Curri
 • Sara Mezuri
 • Jurgen Mezinaj