“RISAT” Research Institute of Science and Technology
RISAT

Research Institute of Science and Technology (RISAT) is a non-profit institution governed by its Board of Directors. Its mission is to enhance science and technology in Albania and surrounding countries. The Institute's research and scholarship mission takes expression in a variety of forms ranging from basic studies, improving curricula, and active research.

Instituti Shqiptar i Shkencave dhe Teknollogjisë është një institucion që drejtohet nga Bordi Drejtues. Misioni i institutit është të nxisë zhvillimin e shkencës dhe teknollogjisë në Shqipëri nëpërmjet bashkëpunimit midis kërkuesve shkencorë në Shqipëri dhe në diasporë.

Mailing address
Rr. Pavarsia
Nd. 2. H. 29, Ap. 23
9405, Vlorë
Albania


Email contacts
“Elira
Elira Curri
Director
Risat
Vlora, Albania
[email protected]
“Ervin
Ervin Ruci
Executive Director
Geolytica
Ottawa, Canada
[email protected]
“Eustrat
Eustrat Zhupa
Programs Director
Univ. of Rochester
Rochester, NY, USA
[email protected]
“Tanush
T. Shaska
Research and Grants
Oakland University
Rochester, MI, USA
[email protected]

Bylaws

Bylaws of RISAT