Tony Shaska

“Tony


Office: 546 Mathematics Science Center
Address: Department of Mathematics, Oakland University, Rochester, MI. 48309, USA.

E-mail: shaska[at]risat.org
MR Author Id: 678224

Curriculum Vitae    arXiv    Orcid    Math Genealogy    zbMath


Home Papers Preprints | Talks | Books | Conferences | Teaching | Lecture Notes | Students | Videos |

Lecture Notes and books

“
Lectures in Linear Algebra
An introduction to undergraduate
linear algebra, for a one semester course.
It includes Jordan canonical forms,
and follows a more geometric approach
than many other textbooks.

Download for free.
“
Kalkulus dhe Gjeometria Analitike
ISBN: 978-1-60985-025-8
Librin eshte botuar disa here qe nga viti 2010.
Permbledh kalkulusin e funksioneve me nje
ndryshore dhe me shume ndryshore.
Libri ka nje kendveshtrim me gjeometri
duke perfshire shume tema te gjeometrise
analitike, e cila e ben qe te pershtatet me
mire me programin e shkollave te mesme
ne Shqiperi.
“
Introduction to Algebra
Undergraduate level abstract algebra.
For two semesters

“
Algjebra Lineare
Për vitin I ose II të programeve
të shkencave dhe inxhinjerive.
Për një semester.
“
Algebra
Algebra for a the graduate course.


“
“
“