“RISAT” Seminar i Gjeometrisë Arithmetike
Home About Us People Activities Projects Visitors Library Albanian J. Math. Email
Albanian Algebraic Geometry Group

Algebra Working Seminar

Lidhja për Zoom:     https://zoom.us/j/297826928
Orari:                         E Hënë, 20:00-21:00 (Tirana time)
Kalendari:                   RISAT Calendar
Kontakt:                     J. Hodaj     J. Mezinaj     K. Pllaha     B. Zeka     S. Vojvoda    

Seminari i algjebrës bëhet me synimin për të mësuar subjekte apo drejtime të caktuara të matematikës. Tema e këtij semestri është ajo e Kurbave Algjebrike.


 • Materiali Pregatitor: Algjebra Abstrakte
 • Rregjistrimi: Mbushni formën
 • Kurbat Algjebrike

  1. Varietetet afine
  2. Kurbat planare afine
  3. Varietetet Projektive

  Prezantimet

  Varietetet afine dhe teorema e zerove e Hilbertit

  Lektor: J. Hodaj
  Affiliation: RISAT and Oakland University
  Data: 13 Prill 2020  TBA

  Lektor: Jurgen Mezinaj
  Affiliation: University of Tirana
  Data: 27 Prill 2020
  TBA

  Lektor: Sara Mëzuri
  Affiliation: University of Tirana
  Data: TBA
  TBA

  Lektor: TBA
  Affiliation: RISAT
  Data: TBA
  TBA

  Lektor: TBA
  Affiliation: RISAT
  Data: TBA
  !********************* >

  Hilbert Nullstellensatz

  Lektor: Bletar Zeka
  Affiliation: University of Tirana
  Data: 20 Prill 2020
  Pikat e prerjeve midis kurbave

  Lektor: Klajdi Pllaha
  Affiliation: RISAT
  Data: 4 Maj 2020
  TBA

  Lektor: Suada Vojvoda
  Affiliation: RISAT
  Data: TBA
  TBA

  Lektor: TBA
  Affiliation: RISAT
  Data: TBA
  TBA

  Lektor: TBA
  Affiliation: RISAT
  Data: TBA