Mathematics Education

Mathematics Curriculum

Një nga projektet kryesore të Revistës Shqiptare të Matematikës është nxitja dhe promovimi i librave dhe teksteve bashkëkohore të matematikës në gjuhën Shqip. Në do të promovojmë jo vetëm libra bashkëkohore që përqëndrohen në probleme të caktuara shkencore, por edhe tekste shkollore që fusin diçka të re në literaturën Shqip. Autorët që kanë botime me vlerë janë të mirëpritur të na kontaktojnë për të promovuar librat e tyre.

Shumica e librave në këtë faqe kanë versione elektronike të postuara tek Arkiva Dixhitale Shqiptare